ĐƠN GIẢN HƠN! NHANH HƠN! AN TOÀN HƠN!

 • Support online 24/7;
 • Gồm nhiều máy chủ chạy song hành đảm bảo cung cấp dịch vụ ổn định;
 • Sử dụng rất tốt dịch vụ ROUND ROBIN DNS cho các hệ thống LOAD BALANCING.
 • Không hạn chế số lượng Sub-Domains;
 • Không hạn chế số lượng máy chủ E-mail;
 • URL Redirect/URL Frame: Trỏ domain về một website khác;
 • Xác thực tên miền (TXT, SPF);
 • Khai báo NS services.

MỘT SỐ LƯU Ý!

 • Để sử dụng DNS Control của VietIDC quý khách cần trỏ tên miền về cặp DNS sau: dns1.vietidc.vn - dns2.vietidc.vn
 • Quý khách muốn sử dụng DNS Control của VietIDC cần gửi yêu cầu hỗ trợ khởi tạo DNS qua hệ thống Ticket của VietIDC tại http://client.vietidc.com
 • Đối với các bản ghi CNAME, cần thêm dấu chấm (.) vào cuối địa chỉ đích. Ví dụ sử dụng ghs.google.com. thay vì ghs.google.com

 

DNS login

login
Quên mật khẩu (Forgot password)